Muzyka i jej brzmienie

Moja muzyka odzwierciedla szerokie spektrum wpływów, głównie elektronicznych i ambientowych, ale także wpływy różnych stylów muzycznych, w tym hip-hopu, jazzu i muzyki klasycznej. Kocham muzykę, ponieważ mam bardzo dobre ucho...

Muzyka w filmie

Muzyka jest integralną częścią filmów. Przed pojawieniem się kina z dialogami, muzyka szybko stała się niezbędnym narzędziem wspomagającym narrację. Jaka jest funkcja muzyki w filmach? Wyrażanie emocji bohatera - w...