Muzyka w filmie

Muzyka jest integralną częścią filmów. Przed pojawieniem się kina z dialogami, muzyka szybko stała się niezbędnym narzędziem wspomagającym narrację. Jaka jest funkcja muzyki w filmach? Wyrażanie emocji bohatera - w...